Trang chủ Thông tin cần biết

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 02/8/2019
(Ngày đăng :05/08/2019 1:33:06 CH)


Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh là một trong những nghị quyết được xem như đòn bẩy, tạo động lực thúc đẩy ngành nông nghiệp - lĩnh vực kinh tế chủ đạo của địa phương phát triển.

Theo đó, đối tượng áp dụng của chính sách là nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác; cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.

* Về điều kiện hỗ trợ: Các bên tham gia liên kết được hỗ trợ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; liên kết đảm bảo ổn định (Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên, thời gian liên kết tối thiểu là 05 năm; đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm, thời gian liên kết tối thiểu là 03 năm); dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

* Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết (bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường), tối đa không quá 300 triệu đồng.

* Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: Dự án liên kết được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mức hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng mức không quá 10 tỷ đồng/dự án.

* Hỗ trợ khuyến nông, giống, vật tư, bao bì nhãn mác sản phẩm và đào tạo tập huấn

- Xây dựng mô hình khuyến nông: Mức hỗ trợ (Mức hỗ trợ cụ thể theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt): Mô hình trình diễn cây trồng hàng năm hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng/mô hình; Mô hình trình diễn cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và cây lâm nghiệp được hỗ trợ tối đa 600 triệu đồng/mô hình; Mô hình trình diễn chăn nuôi được hỗ trợ tối đa 700 triệu đồng/mô hình; Mô hình trình diễn nuôi trồng thuỷ sản được hỗ trợ tối đa 800 triệu đồng/mô hình.

Đối với các địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại, biến đổi khí hậu theo công bố của cấp có thẩm quyền: Hỗ trợ một lần 100% mức hỗ trợ chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình trình diễn. Đối với các địa bàn còn lại: Hỗ trợ một lần 70% mức hỗ trợ chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình trình diễn.

- Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa không quá 3 chu kỳ hoặc 3 vụ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã: Hỗ trợ một lần 100% chi phí bao bì, nhãn mác sản phẩm.100% chi phí mua giống cây trồng (Trừ giống cây dược liệu); 30% chi phí mua giống vật nuôi (trâu, bò, lợn). Tối đa không quá 01 tỷ đồng/dự án nuôi lợn, không quá 1,5 tỷ đồng/dự án nuôi trâu, bò. Hỗ trợ 50% chi phí mua vật tư thiết yếu (bao gồm: Các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, vắc xin phòng bệnh trong chăn nuôi). Mức hỗ trợ theo Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ngoài ra còn được đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất theo quy định.

* Hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. Mức hỗ trợ theo Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tối đa không quá 300 triệu đồng/1dự án.

* Hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp tham gia chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Hợp tác xã nông nghiệp tham gia chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn được hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/1 nội dung/1 hợp tác xã gồm: 100% chi phí tuyên truyền, tham quan học tập kinh nghiệm; 100% chi phí tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; 100% kinh phí thuê gian hàng giới thiệu sản phẩm tại hội chợ, triển lãm.

Chính sách này được quy định tại Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh và có hiệu lực từ ngày 02/8/2019./.

Dương Ngọc (TH)

Tin liên quan

03 đối tượng được ưu tiên hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.(18/08/2019 9:31:12 CH)

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu (18/08/2019 10:31:16 SA)

Lai Châu sáp nhập 256 bản, tổ dân phố để thành lập mới 129 thôn, bản, tổ dân phố (12/08/2019 2:19:18 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh (12/08/2019 10:25:54 SA)

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 02/8/2019(04/08/2019 10:09:58 CH)

Tin mới nhất

Quan tâm hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành(20/09/2019 3:48:28 CH)

Kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm quy định trong đầu tư xây dựng(15/09/2019 9:31:26 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương(10/09/2019 8:07:25 CH)

Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng HĐND tỉnh (09/09/2019 3:16:16 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8 năm 2019(09/09/2019 8:06:48 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này