Trang chủ Chương trình công tác

Tin liên quan

Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh(03/09/2019 8:43:30 SA)

Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh(03/07/2019 2:07:34 CH)

Chương trình công tác tháng 6 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh(05/06/2019 9:39:02 SA)

Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh(13/05/2019 2:56:56 CH)

Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh(04/04/2019 9:26:40 SA)

Tin mới nhất

Quan tâm hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành(20/09/2019 3:48:28 CH)

Kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm quy định trong đầu tư xây dựng(15/09/2019 9:31:26 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương(10/09/2019 8:07:25 CH)

Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng HĐND tỉnh (09/09/2019 3:16:16 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8 năm 2019(09/09/2019 8:06:48 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này