Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Chi bộ, Văn phòng HĐND tỉnh

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ và tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết
(Ngày đăng :07/09/2018 12:00:00 SA)


Đ/c Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt Chi bộ

Chiều ngày 04/9/2018, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành sinh hoạt Chi bộ thường kỳ để đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018; quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Thông báo kết luận của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch của cấp ủy cấp trên và các nội dung khác. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Các đảng viên trong Chi bộ đều thống nhất đánh giá, trong tháng 8/2018, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên công chức; quán triệt, tuyên truyền, học tập nghiêm  túc, kịp thời các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đảng; quan tâm công tác quản lý đảng viên, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; chú trọng công tác kiểm tra giám sát, trong đó trong tháng tập trung giám sát thường xuyên đối với đảng viên, kết quả không phát hiện có đảng viên vi phạm. Đặc biệt Chi bộ đã lãnh đạo Văn phòng làm tốt công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện hoàn thành các công việc theo kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng; thực hiện nghiêm các quy định về chế độ thông tin, báo cáo. Đảm bảo kinh phí, phương tiện làm việc phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng,...

Đ/c Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Chi bộ quán triệt Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư tại buổi sinh hoạt

Về nhiệm vụ tháng 9, Chi bộ xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung tuyên truyền, triển khai nội dung sau sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và một số nội dung khác theo yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vướng mắc, kiến nghị. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 11/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 07/9/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát; triển khai cuộc giám sát chuyên đề đối với đảng viên theo kế hoạch; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định.Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, công chức tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do các cấp, các ngành phát động. Lãnh đạo tổ chức Tết Trung thu nhằm động viên kịp thời các cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, công chức cơ quan, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan; tham mưu, xây dựng nội dung tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 theo kế hoạch.

Cũng tại buổi sinh hoạt, lãnh đạo Chi bộ đã tiến hành quán triệt, triển khai các nội dung theo yêu cầu của Cấp ủy cấp trên, gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược An ninh mạng quốc gia; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” trong tình hình mới”; Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu học tập, các đảng viên, công chức có mặt tại hội nghị đã chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ, nắm vững nội dung được quán triệt, tuyên truyền và triển khai.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị các đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu các văn bản có liên quan để thực hiện tốt các quan điểm, phương châm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cấp trên. Đối với các đồng chí vắng mặt, Cấp ủy Chi bộ sẽ có trách nhiệm gửi tài liệu để các đồng chí tự nghiên cứu./.

TT-DN

Tin liên quan

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2019(06/12/2019 4:15:39 CH)

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2019(04/11/2019 2:42:38 CH)

Toạ đàm kỷ niệm 89 năm ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)(19/10/2019 11:37:01 CH)

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên và sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2019(01/10/2019 9:52:50 CH)

Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tháng 8 năm 2019(09/09/2019 7:58:48 SA)

Tin mới nhất

Ngày làm việc thứ ba và bế mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XIV(12/12/2019 7:59:38 SA)

Thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(12/12/2019 1:43:28 CH)

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ hai(10/12/2019 9:12:18 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021(09/12/2019 2:09:08 CH)

Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương cơ sở, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp (*)(09/12/2019 11:18:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này