Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực HĐND tỉnh

Phiên họp tháng 5 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh
(Ngày đăng :30/05/2019 12:00:00 SA)


Quang cảnh phiên họp tháng 5

Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5 năm 2019. Dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, Trưởng, phó các phòng và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh. Các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì phiên họp.

Nội dung phiên họp tháng 5 tập trung vào các nội dung: Thảo luận, đánh giá về tình hình hoạt động tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; phân công thẩm tra và chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về kết quả hoạt động tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019, đa số các đại biểu nhất trí với nội dung dự thảo. Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã cụ thể hóa chương trình công tác, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các công việc theo kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Cụ thể: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với tỉnh lai Châu trong những năm 2016- 2018; triển khai giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy, trước, sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh đúng quy định; chỉ đạo các Ban Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội hoàn thành các cuộc giám sát theo chuyên đề; tổ chức phiên giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền đối với UBND tỉnh về 3 vấn đề tồn tại kéo dài, cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh; xây dựng kế hoạch và đôn đốc các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế về tiếp công dân; kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh...

(Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia vào dự thảo báo cáo
kết quả hoạt động tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh)

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đó là: Việc xây dựng, hoàn thiện báo cảo sau giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chậm so với kế hoạch; hội nghị tập huấn kỹ năng cho đại biểu còn có chuyên đề nặng về lý luận, chưa sát, trúng nhu cầu đại biểu. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, phiên họp thống nhất 05 nhiệm vụ sau: (1) Chỉ đạo, phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức đầu tháng 7 năm 2019). (2) Chỉ đạo hoàn thành cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. (3) Đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh theo kế hoạch; kịp thời tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. (4) Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung và tổ chức phiên họp tháng 6 theo quy định. (5) Chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận và đôn đốc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

(Đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày
dự thảo báo cáo giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách)

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với tỉnh Lai Châu trong những năm 2016 - 2018, dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định 139/2002/QĐ-TTg và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018. Nhìn chung, các báo cáo đã đánh giá rõ những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh cũng tham gia ý kiến, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ đối với từng báo cáo cụ thể.

Phiên họp cũng thống nhất phân công các ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra và chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 03 báo cáo và 06 dự thảo nghị quyết; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 03 báo cáo và 06 dự thảo nghị quyết; Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra 01 báo cáo và 05 dự thảo nghị quyết; Ban Pháp chế thẩm tra 07 báo cáo và 02 dự thảo nghị quyết; Ban Dân tộc thẩm tra 01 báo cáo và 01 dự thảo nghị quyết; Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu xây dựng 03 báo cáo và 01 tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh.

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thành viên Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu dự họp đã tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung phiên họp, đồng chí đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tập trung làm tốt các nhiệm vụ đã giao, nhất là công tác chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện với Thường trực HĐND tỉnh để có chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

Thông tin - Dân nguyện

Tin liên quan

Thường trực HĐND tỉnh họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa XIV(09/10/2019 5:11:42 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2019(03/10/2019 4:55:35 CH)

Hội đàm giữa Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu với đoàn đại biểu HĐND tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào(25/09/2019 9:41:27 CH)

Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu nhận đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tám, nhiệm kỳ 2016 – 2021(23/09/2019 4:54:34 CH)

Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu đồng chủ trì Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016 – 2021.(23/09/2019 2:43:48 CH)

Tin mới nhất

Toạ đàm kỷ niệm 89 năm ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)(19/10/2019 11:37:01 CH)

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh(19/10/2019 9:55:18 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát nội dung hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình tại huyện Tân Uyên(15/10/2019 9:10:06 SA)

Thường trực HĐND tỉnh họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa XIV(09/10/2019 5:11:42 CH)

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 9:39:20 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này