Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương
(Ngày đăng :10/09/2019 8:08:00 CH)


Đoàn giám sát làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hôm nay (10/9) thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Đức Long, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với đoàn giám sát.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt và bàn các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kế hoạch vốn được giao kịp thời đảm bảo theo quy định của Luật đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư công; kế hoạch vốn phân bổ thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên bố trí vốn thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và các chương trình đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết còn gặp một số khó khăn đó là: việc ban hành văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương còn chậm, chồng chéo và chưa đầy đủ nên khó khăn trong tổ chức thực hiện ở địa phương, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch; nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa có quyết định của Chính phủ giao nên địa phương chưa thể thực hiện được.

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn giám sát đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ một số vấn đề như: việc tham mưu ban hành văn bản điều chỉnh kế hoạch vốn hàng năm; công tác giải ngân và thu hồi vốn; công tác tham mưu giao chủ đầu tư, như các công trình chuyên ngành y tế, giáo dục; số công trình chậm tiến độ, số vốn ngân sách tỉnh quản lý đã giao cho các huyện phải trả lại; công tác phối hợp giữa Sở với các cơ quan chuyên môn; bố trí vốn cho các dự án khởi công mới; những khó khăn, bất cập cụ thể khi triển khai Luật đầu tư công…

Kết luận sơ bộ tại buổi giám sát, đồng chí Đoàn Đức Long, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, phân bổ nguồn vốn; theo dõi quản lý, điều hòa nguồn vốn. Đồng chí đề nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm; ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Về phía đoàn giám sát, tiếp thu kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiến nghị với Trung ương sớm bố trí phân bổ nguồn dự phòng 10% để tạo điều kiện cho tỉnh triển khai thực hiện các dự án.

Theo kế hoạch đoàn tiếp tục giám sát tại các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát (08/01/2020 9:37:46 SA)

Ngày làm việc thứ ba và bế mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XIV(12/12/2019 7:59:38 SA)

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ hai(10/12/2019 9:12:18 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021(09/12/2019 2:09:08 CH)

Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương cơ sở, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung của kỳ họp (*)(09/12/2019 11:18:24 SA)

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025(15/01/2020 9:48:55 SA)

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện cứu đói do thiên tai năm 2019 tại huyện Mường Tè(10/01/2020 10:56:07 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát (08/01/2020 9:37:46 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (03/01/2020 10:30:18 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025(01/01/2020 9:55:43 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này